Všeobecné podmínky

Úhradu kurzovného je nutné provést vždy do 15.10. v případě prvního pololetí a do 15.1. v případě druhého pololetí. Tanečníci, kteří nebudou mít řádně zaplaceno, nebudou vpuštěni na lekci.
Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce nebo v případě pandemických situací či situací vzniklých vyšší mocí, online výuka, či výuka venku je plnohodnotnou náhradou. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech vracíme kurzovné pouze za zbylé lekce. O vrácení kurzovného je možné zažádat pouze písemnou formou.

Lekce neprobíhají v období prázdnin, svátků a volna určeném vedením školy.
Rodiče souhlasí s uveřejněním fotek z vystoupení a soutěží na webových stránkách TK Maestro-motion a odkazech týkajících se TK Maestro-motion. Fotky mohou být použity i jako propagační materiál pro TK Maestro-motion.

Rozpis akcí spojených s činností s Maestro-motion je vždy dopředu zveřejněn v sekci AKCE na www.maestro-motion.cz.

Vytvořte si webové stránky zdarma!