Ceník


cena za pololetí 1000,- pro MŠ

cena za pololetí 1x týdně 60 minut 1500,- 

cena za pololetí 1x týdně 90 minut 1750,-

cena za pololetí 2x týdně 90 minut + 1x týdně 60 minut technika 3500,-


Peníze zasílejte nejpozději do 15.10. 2021, v druhém pololetí do 15.1. 2022.

číslo účtu: 1599184073/0800 (variabilní symbol je datum narození dítěte, do příkazu pro příjemce prosíme zadat jméno dítěte)


CENA ZA WORKSHOPY V HOTOVOSTI 2021/2022:

celkem 1700 Kč za osobu -PENÍZE ODEVZDEJTE EUNICE NEJPOZDĚJI DO 23.ZÁŘÍ 2022


Vytvořte si webové stránky zdarma!