Ceník


cena za pololetí 1x týdně 60 minut 2 000,-

cena za pololetí 1x týdně 90 minut 2 500,-

cena za pololetí 2x - 3x týdně 90 minut 3 500,-


Peníze zasílejte nejpozději do 15.10. 2023, v druhém pololetí do 15.1. 2024.

číslo účtu: 1599184073/0800 (variabilní symbol je datum narození dítěte, do příkazu pro příjemce prosíme zadat jméno dítěte)


Vytvořte si webové stránky zdarma!