Historie

MAESTRO-MOTION dance group byla založena v roce 2008 Eunikou Ruckou a Noemi Ruckou jako taneční škola pro MŠ. O dva roky později jsme s výukou tanečních lekcí začaly i na ZŠ. Naším cílem je, aby si děti našly kladný vztah k pohybu, k aktivitám jako je tanec, rytmus, hudba právě v předškolním a mladším školním věku, kdy ještě děti tráví pohybem a sportováním velké množství času. Street dance má více tanečních stylů, které umožňují rozvíjet v dětech pohybovou kreativitu. Díky němu se zvyšuje kvalita pohybů, koordinace těla a děti zvládnou i složitější pohyby. Je vhodný pro chlapce i děvčata, dokáže rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, které mohou děti získat díky naší taneční škole.

Jako sestry jsme tancovaly již od dětství. Mou inspirací byl náš tatínek (Evald Rucký), který tancoval jako sólista Národního divadla, a jako malá jsem seděla a pozorovala, jak učí hodiny baletu. V letech 1974 až 1979 absolvoval Státní konzervatoř v Praze. O necelých deset let později v roce 1988 úspěšně dokončil studium Akademii muzických umění v Praze v oboru Umělecká pedagogika a etika. Absolvoval v roli Petruška od Stravinského, v Národním divadle tancoval v Labutím jezeře, v Giselle, v Romeo a Julii. V operách Rusalka, Karmen, atd. Účastnil se Mezinárodních baletních soutěží: 1977 Prix de Lausanne (jedna ze čtyř cen ve finále); 1977 Praha I. místo; 1978 Varna; 1978 Bratislava - II. místo. V oboru pedagogiky působil jako učitel na základní škole s širším uměleckým vzděláním v Pardubicích, dále byl učitelem baletu na Základní umělecké škole v Liberci a v letech 1990-1995 jezdil do Švédska učit baletní a divadelní skupinu Creative Mission.

Díky tomu jsme vyrůstali v rodině se silným pedagogickým i uměleckým potenciálem. Taneční a hudební nadání jsme nejen zdědily, ale i rozvíjely již od dětství, obě jsme vystudovaly Střední pedagogickou školu v Liberci a práci s dětmi se věnujeme několik let. Taneční kroužky hip hopu jsou jednou z možností, jak pozitivně přistupovat k pohybovým aktivitám i u menších dětí. V rámci našich tanečních lekcí si vytváříme kamarádský a láskyplný vztah k dětem. Snažíme se, aby i tato pohybová aktivita byla do budoucnosti podnětem pro další posun dítětě v jeho zájmech a hodnotové orientaci.

Za Maestro-motion Noemi Rucká